Mobbing Nedir ?

Mobbing kelimesine sözcük anlamı olarak baktığımızda “mob” kökünden türetilmiştir. Düzensiz kalabalık veya çete anlamlarına gelmektedir.  İlk kez 1984’de İsveç’de “İş hayatında güvenlik ve sağlık” konulu bir raporun kapsamında Heinz Leymann tarafından kullanılmıştır. Yine İsveç’te 1993’te “İşyerinde Kişilerin Mağdur Edilmesi” adlı kanunla yasalara geçmiştir. Türkçe’de ise daha çok psikolojik taciz, psikolojik yıldırma, rahatsız etme, sıkıntı verme ve psikolojik baskı kelimelerinin karşılığı olarak kullanılır ve bunlar ile kişinin işten uzaklaşmasına sebep olma olarak tanımlanır. Neler Mobbing kapsamındadır ?

Devamını Okumak için Tıklayınız

Hakkımızda

Teknik Emek, bilim ve teknolojinin, emekten yana ve halk yararına kullanılması için alternatif politikalar üreten aynı  zamanda şu anki sistemi eleştirerek neden alternatif politikalara ihtiyaç duyulduğunun anlatıldığı bir platformdur.  “Teknolojinin baş döndürücü bir şekilde geliştiği”, “bilgi toplumuna” geçildiği yaygaralarının ortalığı sardığı günümüzde özellikle son iki yüz yıldır yöneltilen “bilim kimin hizmetinde” sorusu tüm yakıcılığıyla yeniden ve yeniden karşımıza çıkıyor. Bilimin gelişmesi tarihsel olarak ilericidir. İnsanlığın daha az emekle daha çok üretmesini sağlayıp kaynak kıtlığı yüzünden birbirine düşmesinin koşullarını ortadan kaldırır. Eşit

Devamını Okumak için Tıklayınız